رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه برگزاری کارگاه علمی رایگان آنالیز چندمتغیره

کارگاه علمی رایگان آنالیز چندمتغیره

با حضور:

جناب آقای پروفسور امیر آقاکوچک از دانشگاه کالیفرنیا - ایروین

جناب آقای پروفسور مجتبی صادق از دانشگاه ایالتی بویزی آیداهو

تاریخ برگزاری: سه شنبه 18 خرداد ماه 1400

ساعت: 10:00 الی 12:00 (به وقت رسمی ایران)

Adobe Connect Link: http://185.147.162.133/copula-mha/

تحت نظارت وف ایرانی