رفتن به محتوای اصلی
x

سخنرانی علمی : خشکسالی انسان ساخت؛ اثرات ترکیبی خشکسالی و افزایش تقاضای آب

سخنرانی علمی با عنوان "خشکسالی انسان ساخت؛ اثرات ترکیبی خشکسالی و افزایش تقاضای آب"  توسط پروفسور "امیر آقاکوچک"  استاد دانشگاه کالیفرنیا، ایرواین؛ در روز یکشنبه 17 اسفند ماه به نمایندگی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، گروه مهندسی منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان برگزار شد. جهت دسترسی به فایل ارائه سخنرانی بر روی لینک زیر کلیک نمایید: 

https://hormozgan.ac.ir/drought.mp4