رفتن به محتوای اصلی
x

آموزش

هماهنگ کننده: دکتر محمود محمدرضا پورطبری

تمامی افراد حقیقی و حقوقی و علاقه مندان به شرکت در کارگاه های زیر، می توانند جهت انجام ثبت نام در دوره های مربوطه، دریافت اطلاعات نهایی زمان و مکان برگزاری، طول دوره، هزینه های مربوطه و دریافت گواهی از طریق ایمیل hazards-excellence@of.iut.ac.ir  با قطب علمی مدیریت ریسک و بحران های طبیعی در ارتباط باشند.

عناوین کارگاه ها:

1- آموزش پهنه بندی سیلاب در ArcGIS با HEC-GeoRAS

2- پهنه بندی خطر سیلاب با استفاده از سیستم تصمیم گیری چندمعیاره

3- آموزش پهنه بندی خطر سیلاب در SWAT در اثر تغییرات اقلیمی

4- مدلسازی بحران‌های ژئوپلیتیکی حوضه های آبریز در ArcGIS جهت آمایش مناسب سرزمین

5- مدلسازی بارش رواناب در Hec-Hms جهت برآورد سیلاب

6- مدلسازی حوضه آبریز در SWAT جهت شناسایی خطرات احتمالی

7- مدلسازی سدهای بتنی (وزنی، پشت ­بنددار، قوسی و) در ABAQUS جهت آنالیز پایداری و دینامیکی در شرایط زلزله و انفجار

8- مدلسازی برج آبگیر، انواع سرریزها، مخازن (زمینی و هوایی) و در ABAQUS جهت آنالیز پایداری و دینامیکی در شرایط زلزله و انفجار

9- مدلسازی آلودگی کیفی آب های سطحی در SWAT در حوضه های بحرانی

10- مدلسازی سیلاب شهری در HEC-RAS

11- مدلسازی شکست سد در  HEC-RAS

12- مدلسازی انواع سازه های هیدرولیکی در HEC-RAS جهت پیش بینی شرایط بحرانی

13- آموزش تولید نقشه های پهنه بندی خطرات طبیعی و انسان ساخت در ArcGIS

14- مدلسازی تغییرات پوشش گیاهی و کاربری اراضی در به وجود آمدن بلایای طبیعی در ENVI

15- تحلیل رفتار طیفی گیاهان جهت بررسی تنش گیاهی،‌ خشکسالی، سلامتی،‌تراکم گیاهان و ... در ENVI

16- پایش آتش سوزی جنگل ها جهت برآورد میزان پهنه های خسارت دیده در ENVI

17- تحلیل فرآورده های تولیدی سنجنده های ماهواره ای در مدیریت بحران در ENVI

18- پایش نقش پدیده های طبیعی در جلوگیری از بحران های طبیعی در GIS

19- ارزیابی سیستم های منابع آب در شرایط بحرانی در WEAP

20- مدلسازی هیدرولوژیک تحت تاثیر تغییراقلیم

21- آموزش طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار در WaterGems اعم از قطره ای و بارانی در شرایط بحران آب

22- آموزش طراحی سیستم های انتقال آب در WaterGems جهت آبرسانی به مناطق کویری

23- طراحی سیستم های انتقال فاضلاب در Sewer Gems جهت استفاده مجدد از آب باران

24- مدلسازی تخصیص سرانه مصرف آب و توزیع کاربردی آن در Water Gems

25- مدلسازی نوسانات سطح ایستابی در GMS جهت بررسی میزان فرونشست ها و فروچاله ها

26- مدلسازی سفره آب زیرزمینی در GMS جهت بررسی سناریوهای مدیریتی در شرایط بحران

27- مدلسازی آلودگی کیفی آب های زیرزمینی در GMS در آبخوان های بحرانی

1- پهنه بندی مخاطرات سیلاب، خشکسالی، جریان کم، تغییر اقلیم و تند باد (دکتر سعید اسلامیان)

2- محاسبات نرم و هوش مصنوعی در پیش بینی مخاطرات جوی (دکتر امید بزرگ حداد)

3- سیل، خشکسالی، مخاطرات اقلیمی، حرکت های توده ای و فرسایش (دکتر سعید سلطانی کوپائی)

4- مدیریت یکپارچه منابع آب، مدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی، مدلسازی و مدیریت آبهای زیرزمینی و ارزیابی و مدیریت خشکسالی (دکتر حمیدرضا صفوی)

5- مخاطرات کمبود آب، شیرآبه زباله ها و آلودگی آب و خاک (دکتر جهانگیر عابدی کوپایی)

6- بهره برداری تلفیقی و مخاطرات برداشت منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، نشست و زمین لغزه (دکتر محمود محمدرضا پورطبری)

7- سری های زمانی مخاطرات جوی، مدل های اقلیمی، جریان های حدی و امواج گرمایی (دکتر رضا مدرس)

وبینار تحلیل مخاطرات آب و هوایی با تأکید بر سیل و خشکسالی مورخ سه شنبه 21 بهمن ماه 1399 با حضور 230 نفر شرکت کننده برگزار شد.

سخنرانان کلیدی:

دکتر سعید اسلامیان: عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

محور سخنرانی: معرفی قطب علمی مدیریت ریسک و بحران های طبیعی

دکتر رضا مدرس: عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

محور سخنرانی: نگرش ناایستا در تحلیل ریسک پدیده های حدی

دکتر حمیدرضا صفوی: عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

محور سخنرانی: تحلیلی بر سیلاب های اخیر کشور؛ آیا سیلاب­ها تکرار می­شوند؟

سخنرانان میهمان:

Prof. Sergio M. Vicente-Serrano, Pyrenean Institute of Ecology, Zaragoza, Spain.

Title: Unraveling the Influence of Atmospheric Evaporative Demand on Drought and its Response to Climate Change.

Prof. Attilio Castellarin, University of Bologna, Department of Civil, Chemical, Environmental, and Materials Engineering, Italy.

Title: Safer-RAIN: A DEM-Based Hierarchical Filling-&-Spilling Algorithm for Pluvial Flood Hazard Assessment in Urban Areas.

 

HOWAMAN Webinar on Flood Risk Management in Iran and Germany

 

Speakers: Prof. Holger Schuttrumpf, Dr. Reza Modarres, Mr. Georg Johann, Prof. Hamid Reza Safavi, Prof. Daniel Bachmann and Prof. Jahangir abdedi Koupai

To receive a certificate of participation in the webinar, please contact the following email address:

hazards-excellence@of.iut.ac.ir

To access:

https://ccoip.rasagir.com/howaman/

Webinar File:

https://drive.google.com/file/d/1RxT1SEq4mHcHeadPPcdDfc5MT3XGH3Q_/view?…

 

عنوان تحقیقاتی 1: بررسي و ارزيابي سناريوهاي مديريتي احياء و تعادل بخشي آب هاي زيرزميني در راستاي کاهش فرونشست زمين، مطالعه ي موردي: آبخوان دامنه-داران،

هماهنگ کننده: دکتر حمیدرضا صفوی؛

 

عنوان تحقیقاتی 2: مديريت سيلابهای شهری با رويکرد بهترين اقدامات و کاهش اثرات توسعه، مطالعه موردی: کلان شهر اصفهان،

هماهنگ کننده: دکتر حمید رضا صفوی؛

 

عنوان تحقيقاتی 3: تحلیل اثر تغییر اقلیم بر ریسک وقوع خشکسالی هواشناسی،

هماهنگ کننده: دکتر رضا مدرس؛

 

عنوان تحقيقاتی 4: تعیین اثر تغییر اقلیم بر شاخصهای سلامت عمومی،

هماهنگ کننده: دکتر رضا مدرس؛

 

عنوان تحقيقاتی 5: تحلیل ریسک سیل در حالت ناایستایی بر اثر تغییرات اقلیمی،

هماهنگ کننده: دکتر رضا مدرس؛

 

عنوان تحقيقاتی 6: شناخت ویژگی های استوکاستیک گسل های مهم کشور،

هماهنگ کننده: دکتر رضا مدرس؛

 

عنوان تحقيقاتی 7: منشاءیابی مراکز گردوغبار در کشور،

هماهنگ کننده: دکتر سعید سلطانی کوپایی؛

 

عنوان تحقيقاتی 8: توسعه شاخصهای چند متغیره خشکسالی،

هماهنگ کننده: دکتر سعید سلطانی کوپایی؛

 

عنوان تحقیقاتی 9: مطالعه تعيين سطح تداخل آب شور و شيرين در سفره هاي ساحلي و راهکارهاي جلوگيري از پيشرفت آن،

هماهنگ کننده: دکتر محمود محمد رضاپور طبری؛

 

عنوان تحقيقاتی 10: تحليل رژيم سيلابي سرشاخه هاي رودخانه های نکارود و تجن استان مازندران و پهنه ‌بندي خطر سيل،

هماهنگ کننده: دکتر محمود محمد رضاپور طبری؛

 

عنوان تحقيقاتی 11: مدیریت بهره‌ برداری از منابع آب زیرزمینی جهت کنترل نشست سطح زمین با استفاده مدلسازی کمی آبخوان،

هماهنگ کننده: دکتر محمود محمد رضاپور طبری؛

 

عنوان تحقيقاتی 12: تعيين پهناي بستر و حريم رودخانه های موجود در شهرهای در معرض سیل کشور،

هماهنگ کننده: دکتر جهانگیر عابدی کوپایی؛

 

عنوان تحقيقاتی 13: برآورد رواناب شهری به منظور ذخیره سازی و استفاده در فضای سبز شهری،

هماهنگ کننده: دکتر جهانگیر عابدی کوپایی؛

 

عنوان تحقيقاتی 14: کاربرد پوشش های شناور مصنوعی و زیستی برای کاهش تبخیر از سطح مخازن آزاد،

هماهنگ کننده: دکتر جهانگیر عابدی کوپایی؛

 

عنوان تحقيقاتی 15: بررسی سطوح مستعد جمع آوری آب باران و ذخیره آن در دوره های کم آبی - مطالعه موردی: شهرستان اصفهان،

هماهنگ کننده: دکتر سعید اسلامیان؛

 

عنوان تحقيقاتی 16: تهیه نقشه شدت بارندگی منطقه ای در دوره های بازگشت سیلابی در حوضه آبریز گاو خونی،

هماهنگ کننده: دکتر سعید اسلامیان؛

 

عنوان تحقيقاتی 17: توسعه یک شاخص ترکیبی هواشناسی، کشاورزی و هیدرولوژیک جدید با استفاده از روش گشتاورهای خطی چندمتغیره در حوضه کرخه،

هماهنگ کننده: دکتر سعید اسلامیان؛

 

عنوان تحقيقاتی 18: تعیین قواعد بهره برداری از سرریزهای دریچه دار در شرایط سیلاب،

هماهنگ کننده: دکتر امید بزرگ حداد؛

 

عنوان تحقيقاتی 19: ارزیابی عدم قطعیت مدلهای پیش بینی سیلاب،

هماهنگ کننده: دکتر امید بزرگ حداد؛

 

عنوان تحقيقاتی 20: قابلیت اطمینان منحنی های فرمان بهره برداری از سد در شرایط سیلابی،

هماهنگ کننده: دکتر امید بزرگ حداد؛

 

عنوان تحقيقاتی 21: تحلیل ریسک روگذری سد در شرایط سیلابی،

هماهنگ کننده: دکتر امید بزرگ حداد؛

 

تحت نظارت وف ایرانی