رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری وبینار تحلیل مخاطرات آب و هوایی با تأکید بر سیل و خشکسالی

وبینار تحلیل مخاطرات آب و هوایی با تأکید بر سیل و خشکسالی مورخ سه شنبه 21 بهمن ماه 1399 با حضور 230 نفر شرکت کننده برگزار شد.

سخنرانان کلیدی:

دکتر سعید اسلامیان: عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

محور سخنرانی: معرفی قطب علمی مدیریت ریسک و بحران های طبیعی

دکتر رضا مدرس: عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

محور سخنرانی: نگرش ناایستا در تحلیل ریسک پدیده های حدی

دکتر حمیدرضا صفوی: عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

محور سخنرانی: تحلیلی بر سیلاب های اخیر کشور؛ آیا سیلاب­ها تکرار می­شوند؟

سخنرانان میهمان:

Prof. Sergio M. Vicente-Serrano, Pyrenean Institute of Ecology, Zaragoza, Spain.

Title: Unraveling the Influence of Atmospheric Evaporative Demand on Drought and its Response to Climate Change.

Prof. Attilio Castellarin, University of Bologna, Department of Civil, Chemical, Environmental, and Materials Engineering, Italy.

Title: Safer-RAIN: A DEM-Based Hierarchical Filling-&-Spilling Algorithm for Pluvial Flood Hazard Assessment in Urban Areas.