رفتن به محتوای اصلی
x

درباره ما

باعنایت به سیاست‌ های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1384، «قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور» مصوب جلسه علني مورخ 25/10/1386 و آيين نامه اجرايي آن به شماره 185645/ت40792 كه مورخ 21/09/1388 و نیز قانون های برنامه های چهارم، پنجم و نيز ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، اولويت های فناوری در بخش الف و ب در نقشه جامع علمی کشور با عناوین پیش بينی و مقابله با سیل و زلزله، پدافند غيرعامل و فناوری های زیست محيطی و از طرف ديگر وقوع بحران‌ های طبیعی متعدد در کشور اعم از تغییراقلیم، خشکسالی، سیل، زلزله، فرونشست زمین، زمین ­لغزش، آلودگی آب و هوا و گردوغبار به خصوص در سال های اخیر، مطالعه علمی و دقیق بحران‌ های طبیعی در کشور بیش از پیش ضروری و لازم به نظر می‌رسد. لذا جهت برنامه ریزی،سازماندهي، هدايت، تخصيص منابع و ساير عوامل در مديريت بحران، لازم است با استفاده از مدل­ هاي علمي و کاربردي و نيز آینده ‌پژوهی براي تبیین شرایط احتمالي بحران با توجه به ماهیت غیرقطعی پدیده‌ های طبیعی، نسبت به تعيين نيازمندي­ هاي آموزشي، پژوهشي، تجهيزاتي، لجستيکي، ساختاري و عملیاتی در چهار مرحله اصلی بحران (پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی) اقدام نمود.

در این راستا، قطب علمی مدیریت ریسک و بحران­های طبیعی طی سال 1397 با همکاری اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی و فناوری دانشگاه تهران و دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران تأسیس گردید تا در جهت رسیدن به اهداف کشور، گامی هر چند کوچک ایفا نماید.

برنامه پنج ساله قطب علمی مدیریت ریسک و بحران‌های طبیعی به شرح زیر می باشد:

الف) مشارکت فعال در گسترش مرزهای دانش، مباحث بنیادین و کاربردی در زمینه مدیریت ریسک و بحران‌های طبیعی و اعتلای موقعیت علمی کشور در سطح دنیا؛

ب) افزایش پویایی علمی در زمینه شناخت انواع مخاطرات طبیعی و اثرات آن ها بر سلامت موجودات زنده و ارائه راهکارهایی جهت کنترل و کاهش آنها؛

ج) افزایش سطح فعالیتهای بین دانشکده ای، بین دانشگاهی و بین المللی در راستای افزایش فعالیت های گروهی به جای فعالیت های فردی در زمینه مطالعات مدیریت ریسک و بحران‌های طبیعی؛

د) فراهم آوردن دانسته های لازم در مورد ارزیابی خطرات ناشی از بحران‌های طبیعی و ارائه راه حل های اصولی و علمی جهت کاهش خسارات مالی و جانی؛

ه) تلاش در جهت پرورش نیروهای علمی کارآمد در زمینه پژوهش و اجرای طرح های مطالعاتی مربوط به مدیریت مخاطرات و بحران‌های طبیعی؛

و) معرفی قطب علمی مدیریت ریسک و بحران‌های طبیعی به عنوان مرجعی علمی معتبر و تراز اول در ایران برای محققین، دانشجویان و کارفرمایان؛

ز) ارائه راه حل های مناسب در راستای بومی سازی دانش تولید شده در قطب علمی مدیریت ریسک و بحران‌های طبیعی؛

ح) تقویت ارتباطات علمی و بین المللی، تولید علم و گسترش مرزهای دانش و انتشار مقاله های علمی، مشارکت در پروژه های مشترک و پی ریزی تحقیقات پیشرفته با همکاری مراکز علمی خارج از کشور.

هدف از تشکیل شاخه قطب علمی مدیریت ریسک و بحران‌های طبیعی، استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه‌های کشور در زمینه شناسایی و مدیریت بحران‌های طبیعی در چهار مرحله پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و در سه بخش آموزش، پژوهش و تصمیم ‌سازی اجرایی با تکیه بر موارد ذیل می‌باشد:

*افزایش و گسترش آموزش، آگاهی، فرهنگ ایمنی و آماده ‌سازی در سطوح دانشگاهی، عمومی و مدیریتی کشور جهت پیشگیری و کنترل با بحران‌های طبیعی؛

*گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی منسجم و متمرکز به منظور شناسایی و كاستن اثرات ناشی از بحران‌های طبیعی با توجه به اولویت ‌بندی بحران‌ها در هر منطقه از کشور.

تحت نظارت وف ایرانی